Baza znanja

MATEMATIKA

ZA

ŠTUDENTE

 

Matematika nam lahko na faksu povzroča kar nekaj težav in se nam za povrhu vsega zdi še najmanj uporaben predmet. A je kljub temu za nas pomembna, saj nas uči logičnega razmišljnja in lažjega reševanja problemov. Da ti bo učenje lažje, smo na spletni strani zbrali učno snov v obliki dafinicij, video posnetkov, zapiskov, pomembnih formul in nalog za izbrana najpogostejš poglavja, ki se pojavijo na fakultetnih izpitih. Med temi so navadni integrali, matrike, diferencialne enačbe, funkcije več spremenljivk, parcialni odvodi in večkratni integrali.